Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: „Изградња улице Ђуре Јакшића“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: „Изградња улице Ђуре Јакшића“, можете погледати овдје.