Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке: „Изградња саобраћајнице Карађорђева“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице Карађорђева“, можете погледати овдје.