Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Одржавање јавне расвјете у 2023. години“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Одржавање јавне расвјете у 2023. години“, можете погледати овдје.