Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Набавка канцеларијског материјала и прибора за потребе општине И.Н.С. у 2023. години“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Набавка канцеларијског материјала и прибора за потребе општине И.Н.С. у 2023. години“, можете погледати овдје.