Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице-од зграде Симпра излаз на ул. Цара Лазара“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице – од зграде Симпра излаз на ул. Цара Лазара“, можете погледати овдје.