Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Набавка промотивног материјала и прибора за потребе ОИНС у периоду 2022.-2024. године“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Набавка промотивног материјала и прибора за потребе ОИНС у периоду 2022.-2024. године“, можете погледати овдје.