Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба -Набавка опреме за парну подстаницу

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – „Набавка опреме за парну подстаницу“, можете погледати овдје.