Одлука о избору најповољнијег понуђача „Набавка погонског горива за 2022. годину“

Одлука о избору најповољнијег понуђача „Набавка погонског горива за 2022. годину„, можете погледати овдје.