Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња паркинга у улици В. Р. Путника“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња паркинга у улици В. Р. Путника“, можете погледати овдје.