Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Изградња моста у Ул. Цара Душана“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Изградња моста у Ул. Цара Душана“, можете погледати овдје.