Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Одржавање јавне расвјете у 2020. години“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Одржавање јавне расвјете у 2020. години“, можете погледати овдје.