Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова „Реконструкција крова основне музичке школе“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова „Реконструкција крова основне музичке школе“, можете погледати овдје.