Оглас о начину и условима избора даваоца комуналне услуге за послове обављања комуналне дјелатности-управљање јавним паркиралиштима

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 01/I-014- 478-1 /22

Источно Сарајево, 25.3. 2022. год.

На основу члана 3. и 4.  Одлуке о јавним паркиралиштима на подручју општине Источно Ново Сарајево, број: 01-022-205/21 од 29.11.2021. год. и 01-022-21/22 од 28.2.2022. године, чл. 2, 8. и 12. Одлуке о начину обављања комуналне дјелатности-управљање јавним паркиралиштима на подручју општине Источно Ново Сарајево, број: 01-022-206/21 од 29.11.2021. год. и 01-022-22/22 од 28.2.2022. године, члана 68. Статута oпштине Источно Ново Сарајево („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 24/17 и 25/17), начелник Општине расписује:

Оглас о начину и условима избора даваоца комуналне услуге за послове обављања комуналне дјелатности-управљање јавним паркиралиштима, који можете преузети овдје.