Обавјештење о радном времену за предстојеће републичке празнике

01. мај 2022. године и 02. мај 2022. године, нерадни дани. 

09. мај 2022. године, радно вријеме до 12.00 часова

За вријеме трајања републичких празника, а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужне су да раде: здравствене установе, ватрогасна јединица, предузећа за снабдијевање водом, електричном енергијом, као и предузећа за превоз путника, исти су у обавези  да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичких празника.

Апотеке, ветеринарске амбуланте, угоститељски објекти, пекаре и месаре могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.

 Одлуку о радном времену можете преузети овдје.