Обавјештење о радном времену за предстојеће републичке празнике

01. мај 2023. године, нерадни дан 

02. мај 2023. године, нерадни дан

09. мај 2023. године, могу да раде сви привредни и други субјекти на подручју општине Источно Ново Сарајево, у времену  од 7 до 14 часова

За вријеме трајања републичких празника, а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужне су да раде: здравствене установе, ватрогасна јединица, предузећа за снабдијевање водом, електричном енергијом, као и предузећа за превоз путника, исти су у обавези да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичких празника.

Апотеке, ветеринарске амбуланте, меснице, зеленаре, пекаре, драгстори као и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.

Одлуку о радном времену можете преузети овдје.