Обавјештење о пријему захтјева категорисаних бораца ВРС на јединствени мјесечни борачки додатак

Захтјев за признавање права на јединствени мјесечни борачки додатак могу поднијети сви категорисани борци Војске Републике Српске од прве до седме категорије старији од 45 година, који рјешењем надлежног органа имају утврђено ангажовање у зони борбених дејстава (најмање један мјесец у зони борбених дејстава).

Корисницима мјесечног новчаног примања социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије, млађим од 60 година, престаје ово право закључно са септембром ове године, те могу да поднесу захтјев за остваривање права на јединствени мјесечни борачки додатак.

Корисници који већ остварују право на мјесечни борачки додатак (борци од прве до пете категорије, старији од 60 година)  не требају подносити захтјев за јединствени мјесечни борачки додатак.

Након ступања на снагу Уредбе о јединственом мјесечном борачком додатку, захтјев за остваривање права могу поднијети и корисници инвалидских пензија код којих је узрок инвалидности вршење војне дузности у околностима оружаних сукоба, односно болест која се узрочно-посљеднично односи на те сукобе, а које је утицало на остваривање права на пензију.

Уз захтјев (који се може преузети на протоколу – шалтер 3), корисници су дужни приложити копију личне карте (не треба овјеравати) и ЦИПС-ову пријаву о пребивалишту.

Пријем захтјева је у току.