Наредба о одређивању радног времена у дане Републичких и новогодишњих празника

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

-НАЧЕЛНИК-

 Број: 01/I-014-2224 /22
Датум: 28. децембар 2022. године

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07),  Одлуке о одређивању радног времена занатско-предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Источно Ново Сарајево  (“Службене новине Града Источно Сарајево” број: 24/13 и 3/19) и члана 6. Одлуке о одређивању  радног времена угоститељских објеката на подручју општине Источно Ново Сарајево (“Службене новине града Источно Сарајево” број: 9/13 ) и  члана 89. Статута општине Источно Ново Сарајево (“Службене новине града Источно Сарајево“ бр. 24/17 и 25/17) Начелник општине, донио је:

Н А Р Е Д Б У

       о одређивању радног времена предузећа, установа и предузетничких радњи на подручју општине источно Ново Сарајево у дане Републичких празника, Новогодишњи празници 01. и 02.01 и Дан Републике Српске 09.01.2023. године

Члан 1.

Новогодишњи празници 01.и 02.01.2023. године и дан Републике Српске 09. јануар 2023. године, који су Републички празници,  нерадни су дани за све, осим за субјекте наведене у члану 2. ове Наредбе.

У вријеме вјерских празника, у дане 06. и 07.01.2023. године, радно вријеме одређује  послодавац. У ове дане вјерници православне вјероисповијести имају право на плаћени изостанак са радног мјеста.

Члан 2.

За вријеме трајања републичких празника, а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим, трговинским и другим услугама, дужне су да раде: здравствене установе, ватрогасна јединица и предузећа за снадбјевање водом, електричном енергијом, за превоз путника и бензинске пумпе.

Трговински објекти типа „драгстор“ који могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана у обавези су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичких празника.

Предузећа, установе и организације које у својим редовним активностима имају организован рад за нерадне дане, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и дежурства.

Члан 3.

Апотеке, ветеринарске амбуланте, месаре, зеленаре и цвјећаре могу радити у дане републичких празника  02. и 09.01.2023. године у временско периоду од 07.00 до 14.00 часова, а угоститељски објекти у дане 31. децембар и 01. јануар  могу да раде неограничено, а у дане 02. и 09. јануара 2023. године,  редовно радно вријеме.

Привредни субјекти који се баве пекарском дјелатношћу, могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.

Члан 4.

Ова Наредба биће објављена на званичној интернет страници општине Источно Ново Сарајево и на огласној табли Општинске управе  Источно Ново Сарајево.

Потписану Наредбу можете преузети на линку овдје.