Наредба о одређивању радног времена у дане Републичких и новогодишњих празника

01. јануар 2024. године, нерадни дан

02. јануар 2024. године, нерадни дан

09. јануар 2024. године, нерадни дан

За вријеме трајања републичких празника, а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужне су да раде: здравствене установе, ватрогасна јединица, предузећа за снабдијевање водом, електричном енергијом, као и предузећа за превоз путника, исти су у обавези да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичких празника.

Апотеке, ветеринарске амбуланте, меснице, зеленаре могу радити у дане републичких празника 02. и 09.01.2024. године у временском периоду од 07.00 до 14.00 часова, а угоститељски објекти у дане 31. децембар и 01. јануар могу да раде неограничено, а у дане 02. и 09. јануара 2024. године, редовно радно вријеме.

Привредни субјекти који се баве пекарском дјелатношћу, могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.

НАРЕДБУ о радном времену можете преузети овдје.