НАРЕДБА о обавезном спровођењу мјера, у угоститељским објектима, на реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19)  у општини Источно Ново Сарајево

Број: 01/I-014-540/ 21

Источно Сарајево, 28.05.2021. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о измјени Закључка о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број 86-1/21 од 19.05.2021. године и члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево (”Службене новине града Источно Сарајево” бр. 24/17 и 25/17), Начелник општине доноси:

НАРЕДБУ

о обавезном спровођењу мјера, у угоститељским објектима, на реаговање

на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19)

 у општини Источно Ново Сарајево

 

 1. У циљу спречавања  ширења  вируса  корона  SARS–CoV-2  i  COVID-19  болести на територији општине Источно Ново Сарајево и заштите и спасавањастановништва од 20.05.2020. до 07.06.2021, године забрањују се:
 • сва јавна окупљања групама већим од 100 лица,
 • сва приватна окупљања групама већим од 50 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
 • организација и извођење музике уживо у затвореном дијелу угоститељског објекта.
 1. Од 20.05.2021. до 07.06.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 23:00 часа у складу са Одлуком о радном времену угоститељских објеката на подручју општине Источно Нов Сарајево.
 2. свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.).
 • Приређивање игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).
 1. Од 20.05.2021. до 07.06.2021. године у периоду од 24:00 до 06:00 часа драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.
 2. Од 20.05.2021. године дозвољава се организација и извођеље музике уживо угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће у простору за услуживање на отвореном (љетна башта, тараса, врт), као и на отвореном простору уз строго поштовање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 3. Од 20.05.2021. до 07.06.2021. године, аизузетно од тачке 1., подтачка 1) ове Наредбе дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 4. Дозвољене активности из ове наредбе спроводе се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 5. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра, како у  затвореним тако и на отвореном простору те да се продржавају упуства  ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору у зависности од дјелатности која се обавља.
 6. Изузетно од тачке 7. ове наредбе обавезе ношења заштитене маске изузети су;
 • дјеца млађа од 7 година живота,
 • лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
 • лица која обављају физичку и спорстку активност у оквиру спортских објеката.
 1. Препоручује се грађанима да на отвореном простору носе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упуством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
 2. Обавезују се тржнице, трговачки центри, као и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за спровођење епидмиолошких мјера у заједничким просторијама објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 7. ове наредбе са посебном пажњом на ограничавање броја лица у објекту у зависности од површине објекта.
 3. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да:
  • Услуге пружају заштићени маском,
  • Обавезно спроводе мјере дезинфекције,
  • Обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге а немају их,
  • Се придржавају упутства ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,
 • Одреде једно или више лица за спровођење епидимиолошких мјера унутар продајног објекта, уз могућнос ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.
 1. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање и ширење COVID-19 болести на радном мјесту.
 2. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:
  • Организовати свој рад уз примјену прописаних епидимолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања,
 • На улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица који могу боравити у односу на његову површину.
 1. Општина Источно Ново Сарајево дужана је свој рад са грађанима организовати на сљедећи начин:
  • На улазу у службене просторије ограничити број лица који истовремено могу да уђу и бораве у просторијама општине,
 • Одржавати растојање у затвореним просторијама од најмање два метра уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигјене и
 • Омогућити рад шалтер сале и матичне службе у општини уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту.
 1. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20) се примјењују уз ову наредбу.
 2. Ова наредба ступа на снагу даном доношења.
 3. Овом наредбом престаје да важи нардба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у општини Источно Ново Сарајево број: Број: 01/I-013-474-13/20/21 од 25.02.2021. године и Наредба о обавезном спровођењу мјера, у угоститељским објектима, на реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19)  у општини Источно Ново Сарајево број: Број: 01/I-014-93/20/21 од 10.03.2021. године.

НАЧЕЛНИК

Јован Катић