ФОТО

ВИДЕО

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ПАРКИНГ ПРОСТОРЕ

Милош Пандуревић, дипл. криминалист

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

  • обавља стручне и друге послове који се односе на координацију рада са државним органима, организацијама и институцијама;
  • у оквиру овлашћења прати и примјењује прописе из области комуналних и других дјелатности;
  • проводи управни поступак, доноси рјешења и прописане мјере, те врши послове комунално-полицијске контроле у складу са законом.

Тел: + 387 (0)57 340 492

e-mail: komunalnapolicija@opstinains.net