Иницијатива да испоручиоци комуналних и осталих врста услуга не обрачунавају затезну камату

Савез општина и градова Републике Српске покренуло је иницијативу да сви испоручиоци комуналних и осталих врста услуга које се становништву и привредним субјектима у Српској испоручују на мјесечном нивоу, не обрачунавају затезну камату за мјесечне рачуне, почев од фебруара па до мјесеца у ком ће се окончати проглашење ванредне ситуације у Републици Српској.

Ова иницијатива донесена је на јучерашњој телефонској сједници Предсједништва Савеза општина и градова, а односи се на испоручиоце воде, електричне енергије, гаса, одвоза смећа, гријања, али и на пружаоце услуга интернета, телефона и осталих, саопштено је из овог савеза.

Из Савеза иситичу да ће у овом периоду због пандемије вируса корона, доћи до пада куповине и приходовне моћи становништва и привреде у Републици Српској, тако да је потребно, као дио друштвене одговорности у овом времену, да испоручиоци наведених услуга не обрачунавају камате за кашњење у обавези плаћања за пружање ових услуга.

Појава вируса корона изазвала је у свим локалним заједницама у Републици Српској смањење привредних и економских активности, што ће имати директан утицаја на животни стандард становништва и слабљење пословања привредних субјеката, а самим тим и њихову способност плаћања обавеза за комуналије, наглашава се у саопштењу.

 

Извор: СРНА