ФОТО

ПАРК ВЕЛИКАНА

ВИДЕО

ЗДРАВСТВО

Услуге примарне здравствене заштите на подручју Општине Источно Ново Сарајево пружа Дом здравља Источно Сарајево за око 26.000 осигураних лица. Ова здравствена установа својим услугама покрива двије општине (Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа). Дом здравља има 15 тимова породичне медицине који пружају услуге здравствене заштите свим категорија становништва и запошљава 30 љекара и специјалиста. Пружање услуга примарне здравствене заштите организовано је у централном објекту Дома здравља и у још три подручне амбуланте са локацијом у насељима Лукавица, Миљевићи и Топлик-Тилава.

Радови проширења и доградње Дома здравља завршени су 2018. године. Као један од оснивача Општина Источно Ново Сарајево је из буџета издвојила средства за изградњу додатних 1.000 m2 простора за медицинско и немедицинско особље. Јачањем просторних капацитета Дома здравља створиле су се могућности за пружање проширених услуга из области здравства. Сада, осим службе Хитне помоћи која је засебна цјелина, додатне капацитете добили су апотека, педијатрија и дјечија стоматологија, Центар за рехабилитацију, Центар за ментално здравље и Завод за медицину рада и спорта Републике Српске који је почео са радом 2018. године.

Услуге секундарне и терцијарне здравствене заштите становницима општине пружају се у ЈЗУ Болница „Србија“ која се налази у сусједној општини Источна Илиџа.